Alfa Laval Nordic AB

Alfa Laval Nordic ABOrganisationsnummer: 556243-2061

Alfa Laval marknadsför produkter och system inom separering, värmeväxling och flödesteknik. Våra kunder återfinns inom industrin, energisektorn, på reningsverk, bryggerier och livsmedelstillverkning samt inom sjöfarten.

Verksam inom:
Vatten och avlopp, Värme

Tillbaka till medlemslistan
Postadress:
Hans Stahles väg 7
147 80 Tumba
Telefon
46733975544