Alfa Rör AB

Alfa Rör ABOrganisationsnummer: 556102-7961

ALFA va-produkter av betong tillverkas och säljs rikstäckande av ägarna till varumärket ALFA RÖR, Meag Va-system, Starka Betongindustri och Dahlgrens Cementgjuteri. Sortimentet består av gummiringstätade produkter av Betongrör och brunnar, Avskiljare och reningsanläggningar, Pumpstationer och enskilda avloppslösningar.

Verksam inom:
Vatten och avlopp, Enskilda avlopp

Postadress:
Elektronv 1
141 49 Huddinge
E-postadress
mats.edling@meag.se
Telefon
0104552400