Aliaxis Deutschland GmbH

Aliaxis Deutschland GmbHOrganisationsnummer: DE143876003

Aliaxis Utilities & Industry AB Vi ingår i ALIAXIS-koncernen som idag är världens största producent av plaströrsystem och kopplingar. Koncernen, med säte i Belgien, har totalt ca 16 000 anställda och omsätter över 3 miljarder EURO. Tillverkning sker i alla världsdelar. Vi är ALIAXIS-koncernens säljbolag i Skandinavien med kontor i Stockholm och Roskilde (Danmark). Vi är verksamma i Sverige, Danmark och Norge. Vi marknadsför systemlösningar för produktion för industri, VA och VVS. Genom att i första hand arbeta med produkter som är producerade inom koncernen förfogar vi över hela utvecklings- och produktionskedjan. Koncernens produkter säljs under olika varumärken som samtliga har en stark position lokalt eller globalt.Verksam inom:
Vatten och avlopp, Sanitetsarmatur

Varumärken:
Frialen & Philmac, Frifit & Frialen

Postadress:
Stormbyvägen 6
163 55 Spånga
E-postadress
info@aliaxis-ui.se
Telefon
084466910