Alnarp Cleanwater Technology AB

Alnarp Cleanwater Technology ABOrganisationsnummer: 556747-8226

Alnarp Cleanwater Technology’s bioreningsverk för enskilt avlopp erbjuder stabil och naturlig rening med hjälp av växter och mikroorganismer. Utöver att ta hand om de ämnen det finns reningskrav på i dagsläget så renar bioreningsverket även läkemedelsrester och hormoner.

Med vårt bioreningsverk slipper du kemikalier och minimerar behovet av slamtömning. Underhållsmässigt är det enkelt med få rörliga delar och en låg elförbrukning. Dessutom utgör bioreningsverket ett trevligt inslag i trädgården med sina vackra vattenväxter. Det är en långsiktig lösning som passar både permanentboende och fritidshus.Verksam inom:
Vatten och avlopp

Varumärken:
Alnarp Cleanwater, Bioreningsverk, Bioreningsverk InterACT, Polonite, Polonite Nordic, ProACT, PumpACT, ReACT(Polonite), Slamnedbrytare ProACT

Postadress:
Kungsgårdsvägen 8C
234 56 Alnarp
Telefon
040462690