AVK Sverige AB

AVK Sverige ABOrganisationsnummer: 556718-4030

AVK Sverige AB AVK Sverige bildades 2007 i Hässleholm och tar hand om den Svenska marknaden. AVK International A/S tillverkar ventiler, brandposter och tillbehör enligt DIN-standarden för vatten, distributionsnät för gas, samt produkter för avloppsrening och brandskydd.AVK International A/S är en del av AVK-koncernen och är övergripande ansvariga för Europa, Ryssland och Nordafrika.När man arbetar med AVK International A/S, kan du förvänta dig kvalitet, tillförlitlighet, funktionalitet och lång livslängd på våra produkter och tjänster.

Verksam inom:
Vatten och avlopp

Tillbaka till medlemslistan
Postadress:
Växthusvägen 5
28151 Hässleholm
E-postadress
eht@avkvalves.se
Telefon
045145800