B Meters Nordic AB

B Meters Nordic ABOrganisationsnummer: 559250-1091

B Meters Nordic AB är ett av Sveriges ledande företag specialiserade på vattenmätning, fjärravläsningssystem och därtill hörande tjänster.

Deras långa erfarenhet och expertis i att använda olika Internet of Things (IoT)-system, kombinerat med årtionden av erfarenhet som leverantör av vatten- och energimätare, gör det alltid möjligt att hitta den bästa tekniska lösningen snabbt och tillförlitligt.

Deras webbaserade lättanvända molntjänst i kombination med deras fjärravläsning skapar en förenklad samt säker och automatiserad redovisningen av förbrukningsdata och ev. kostnadsfördelning. Tjänsten är anpassad till flerbostadsfastigheter, samfälligheter och vattenverk samt andra typer av fastigheter och externa operatörer.Verksam inom:
Vatten och avlopp, Värme

Postadress:
Uppköparvägen 7, 3 tr
120 44 Årsta
Telefon
087222202