Baga Water Technology AB

Baga Water Technology ABOrganisationsnummer: 556445-5557

BAGA Water Technology AB är ett företag verksamt inom vattenhantering. Vi arbetar med forskning och utveckling och innehar ett flertal internationella patent. Detta återspeglar sig på BAGA produkterna som ligger i framkant av den tekniska utvecklingen. Vi erbjuder helhetslösningar, från projektering till färdig produkt med serviceåtagande. BAGA erbjuder slamavskiljare, reningsverk, vattenverk, pumpar, pumpstationer, fettavskil­jare, oljeavskiljare, slutna tankar och kemikalietankar. Företaget har huvudkontor i Karlsk­rona samt kontor i Göteborg, Norrköping och Stockholm.

Verksam inom:
Enskilda avlopp

Tillbaka till medlemslistan
Postadress:
Torskorsvägen 3
371 48 Karlskrona
E-postadress
info@baga.se
Telefon
0455616150