Filtrena AB

Filtrena ABOrganisationsnummer: 556605-8243

Filtrena är ett helsvenskt företag inom vattenrening. Huvudkontor, lager och service finns i Växjö. Vi har flera års erfarenhet och har tillsammans med VVS-installatörer från Ystad till Haparanda hjälpt tusentals hushåll, lantbruk och företag med vattenrening. Nyhet är att vi nu även har stora och små magnetitfilter för värmesystem. Våra magnetitfilter BoilerMag klarar flöden upp till 39 lit/sek. Vi är ISO 9001 och 14001 certifierade.

Verksam inom:
Pumpar, Vatten och avlopp, Värme, Rostfritt, Sanitet

Tillbaka till medlemslistan
Postadress:
Hammargatan 9
352 46 Växjö
E-postadress
info@filtrena.se
Telefon
0470759900