Furnes Järnstöperi AS

Furnes Järnstöperi ASOrganisationsnummer: 502060-0127

Furnes-Hamjern producerar gatugods för den nordiska marknaden. Företaget är certifierat enligt ISO 9001:2000 och 14001.

Verksam inom:
Vatten och avlopp, Gatugods

Tillbaka till medlemslistan
Postadress:

E-postadress
info@furnes.se