Geberit AB

Geberit ABOrganisationsnummer: 556672-4745

Geberit utvecklar, tillverkar och marknadsför högteknologiska produkter och system för VVS-branschen, exempelvis installationssystem, cisterner och spolsystem, avloppssystem och tappvattensystem. Geberit AB i Sverige är ett bolag som ägs till 100 procent av Geberit Gruppe i Schweiz.Det svenska huvudkontoret ligger i Malmö.

Verksam inom:
Vatten och avlopp, Teknisk armatur, Rostfritt, Sanitet

Tillbaka till medlemslistan
Postadress:
Box 140
295 22 Bromölla
Telefon
0406808930