Georg Fischer AB

Georg Fischer ABOrganisationsnummer: 556074-4285

Georg Fischer AB grundades 1971 och är ett helägt dotterbolag till den schweiziska koncernen Georg Fischer RLS AG, som grundades 1802. Vi ansvarar för försäljningen av rörsystem för industri, VA och VVS i Sverige, Finland och Baltikum. Vi omsätter ca: 400 miljoner. Vi finns med kontor i Stockholm samt verkstad och servicecenter i Avesta för sammansättning av kundanpassade plaströrsystem för Industri, VA och VVS, samt service/uthyrning av plastsvetsmaskiner. Nordiskt centrallager i Jönköping sedan januari 2007. Georg Fischer AB är kvalitets- och miljöcertifierat enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004.Verksam inom:
Vatten och avlopp, Teknisk armatur, Sanitet

Varumärken:
Elgef Plus, Primofit, Waga Multi-joint

Postadress:
Liljehomsstranden 5
117 43 Stockholm
Telefon
0855850300