Grundfos AB

Grundfos ABOrganisationsnummer: 556200-6261

Grundfos marknadsför och säljer Grundfoskoncernerns produkter i Sverige. Grundfos erbjuder ett program av pumpar- och pumpsystem för applikationer inom VA, Industri och Värme/Kyla. Grundfos bedriver även forskning och utveckling inom områdena processteknik och konstruktion av avancerad produktionsturustning. Grundfos pumpprogram består bl.a. av läns- och grundvattenpumpar, avloppspumpar, prefabricerade pumpbrunnar, dränkbara djupbrunnspumpar, tryckstegringspumpar, doseringspumpar, livsmedelspumpar, cirkulationstpumpar, automatik och övervakning m.m. Grundfos produkter är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001, 18001 och EMAS.Verksam inom:
Pumpar, Vatten och avlopp, Enskilda avlopp

Varumärken:
Grundfos

Postadress:
Box 333
421 24 Mölndal
E-postadress
info-se@grundfos.com
Telefon
0771322300