Gustavsberg Rörsystem AB

Gustavsberg Rörsystem ABOrganisationsnummer: 556554-0662

Gustavsberg Rörsystem AB har som affärsidé att utveckla, upphandla, marknadsföra, försälja och distribuera högkvalitativa produkter för rörledningssystem i mark och byggnad. Gustavsberg Rörsystem AB erbjuder t.ex. tryckrörsystem, avloppsrörsystem, golvbrunnar, spygatter, hand- och gårdspumpar. Företaget är kvalitetscertiferade enligt ISO 9001:2000.Verksam inom:
Vatten och avlopp

Varumärken:
VRS-SYSTEM

Postadress:
Svetsaregatan 19
302 50 Halmstad
Telefon
035172230