Industri Belos AB

Industri Belos ABOrganisationsnummer: 556439-7106

Industri Belos AB är ett distributionsföretag som köper VA-armatur, dvs produkter för kommunala vattendistributionsnät, samt vatten och avloppsreningsverk från ledande tillverkare i Europa och säljer i Sverige med egen lagerhållning. Vi säljer också produkter för gasmarknaden till underhåll och nyanläggning. Våra kunder kan delas in i fem grupper: grossister, VA-konsulter och slutanvändare som kommuner, entreprenörer och industriföretag. Industri Belos AB är ett företag inom den börs-noterade Indutrade-koncernen sedan 1999.

Verksam inom:
Vatten och avlopp

Postadress:
Box 6482
751 38 Uppsala
E-postadress
info@belos.se
Telefon
018676780