Jafo AB

Jafo ABOrganisationsnummer: 556061-1880

JAFO AB säljer VVS-produkter i plast och rostfritt med golvbrunnar som huvud-produkter. Produkterna marknadsförs under två varumärken: JAFO och UNIDRAIN. Vi koncentrerar oss på konstruktionen av produkterna och lägger all tillverkning på lego. De företag vi väljer att ha som legotillverkare har tillverkningskontrollavtal med Statens Provningsanstalt. Företaget är certifierat enligt ISO 9001 Kvalitet och ISO 14001 Miljö. JAFO är även anslutet till REPA samt till branschreglerna Säker Vatteninstallation.Verksam inom:
Vatten och avlopp, Rostfritt, Sanitet

Varumärken:
Jafo, Rat-Exx Råttstopp, Unidrain

Postadress:
Box 4056
227 21 Lund
E-postadress
info@jafo.eu
Telefon
046333900