Jets Sverige AB

Jets Sverige ABOrganisationsnummer: 556663-4977

Jets™ producerar och säljer vakuumtoaletter och vakuumsystem för sanitära applikationer men även för annan vätsketransport i vakuum.. ? Miljövänligt ? Effektivt ? Låg kostnad ? Enkel installation och underhåll.

Verksam inom:
Pumpar, Sanitet, Enskilda avlopp

Tillbaka till medlemslistan
Postadress:
Mallslingan 26
18766 Täby
E-postadress
info@jets.se
Telefon
87569409