Kingspan BAGA AB

Kingspan BAGA ABOrganisationsnummer: 556445-5557

Kingspan BAGA är ett företag verksamt inom vattenhantering. Vi lägger stora resurser på forskning och utveckling och innehar flera internationella patent. Vår framåtanda återspeglar sig på våra produkter som ligger i framkant av den tekniska utvecklingen: slamavskiljare, minireningsverk, reningsverk och vattenverk, pumpar, pumpstationer och slutna tankar. Huvudkontoret ligger i Karlskrona. Vi har lokalkontor i Stockholm, Göteborg, Alingsås, Falun, Norrköping, Växjö och Umeå. Sedan februari 2021 är vi en del av Kingspan Group.

Verksam inom:
Pumpar, Enskilda avlopp

Postadress:
Torskorsvägen 3
371 48 Karlskrona
E-postadress
baga.info@kingspan.com
Telefon
0455616150