Kingspan BAGA AB

Kingspan BAGA ABOrganisationsnummer: 556445-5557

Kingspan BAGA är ett företag verksamt inom vattenhantering. Deras produkter ligger i framkant av den tekniska utvecklingen: slamavskiljare, minireningsverk, reningsverk och vattenverk, pumpar, pumpstationer och slutna tankar. Stora resurser läggs på digital utveckling. Huvudkontoret ligger i Karlskrona, men lokalkontor finns över hela Sverige. Sedan 2021 är de en del av Kingspan Group.Verksam inom:
Pumpar, Enskilda avlopp

Varumärken:
BAGA, BAGA avloppspumpar, BAGA BDT, BAGA BDT infiltration, BAGA BDT markbädd, BAGA BioDisc, BAGA BioFicient, BAGA BioModuler, BAGA BioTank, BAGA Drän, BAGA dränkbara pumpar, BAGA dränvattenpumpar, BAGA Easy infiltration, BAGA Easy markbädd, BAGA Easy XL infiltration, BAGA Effektiv infiltration, BAGA Effektiv markbädd, BAGA Effektiv XL infiltration, BAGA flockningsmedel, BAGA Kompus, BAGA skärande avloppspumpar, BAGA slamavskiljare, BAGA sluten tank, BAGA Solo BDT, BAGA Solo BDT, BAGA Villa, GRP, PE

Postadress:
Torskorsvägen 3
371 48 Karlskrona
E-postadress
baga.info@kingspan.com
Telefon
0455616150