LK Systems AB

LK Systems ABOrganisationsnummer: 556274-2758

LK Systems AB är en av nordens ledande VVS-leverantörer. Sedan 1910 har vi varit verksamma på den Skandinaviska VVS-marknaden. Sortimentet består främst av egenutvecklade system för värme- och vattendistribution. Vi erbjuder också prefabricerade VVS-lösningar inom alla produktområden. Genom att ständigt vara lyhörda för marknadens behov och arbeta nära branschens samtliga aktörer har vi utvecklat ett unikt systemtänkande. Idag är våra VVS-lösningar ett självklart förstahandsval för många. Det är vi stolta över. Samtidigt som det sporrar oss att förändra och förbättra än mera, och att fortsätta ta fram marknadens bästa produkter och system.Verksam inom:
Vatten och avlopp, Värme, Teknisk armatur, Styr- och reglerutrustning

Varumärken:
CubicMeter, LK, LK CubicSecure, LK Preshaft, LK Våtrumskassett V3 Safe, Universal

Postadress:
Box 66
161 26 Bromma
E-postadress
info@lksystems.se
Telefon
0850685100