NIBE AB

NIBE ABOrganisationsnummer: 556056-4485

NIBEs affärsidé är att erbjuda marknaden högkvalitativa och innovativa värmeprodukter inom affärs områdena Element, Villavärme och Brasvärme. Basen för detta är NIBEkoncernens breda kunnande inom utveckling, tillverkning och marknadsföring.

Verksam inom:
Värme

Tillbaka till medlemslistan
Postadress:
Box 14
285 21 Markaryd
E-postadress
info@nibe.se
Telefon
043373000