Pipelife Sverige AB

Pipelife Sverige ABOrganisationsnummer: 556087-0429

Pipelifes syfte är att öka livskvaliteten genom att utveckla och tillhandahålla rörsystem för transport och skydd av vatten, vätskor och energi. Produktsortimenten omfattar markavloppssystem inklusive brunnar, dräneringssystem, infrastrukturssystem, tryckrörssystem, inomhusavloppssystem, kabelskyddssystem, infiltrationssystem. Extrudering samt formsprutning används som huvudsaklig tillverkningsteknik. Enheterna är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9000 respektive 14001. Pipelife Sverige ingår i koncernen Piplife International. Produktionen sker i huvudsak med termoplasterna PVC (polyvinylklorid), PE (polyeten) samt PP (polypropen).Verksam inom:
Vatten och avlopp, Enskilda avlopp

Varumärken:
Compact, Master 3 Plus, Nordic, Pragma Infra, Septic, Stilla, StormboxInfra XL

Postadress:
Box 50
524 02 Ljung
E-postadress
info@pipelife.se
Telefon
051322100