Radonett AB

Radonett ABOrganisationsnummer: 556312-2653

Radonett tillverkar VVS-produkter inom vattenrening och vattensäkerhet. Radonett radonavskiljare har tillverkats sedan 1992 i fler än 6000 exemplar med mer är 60 miljoner driftstimmar. Radonett är marknadsledande i Europa på att rena vatten från radon. Reningsgraden är alltid minst 97%. Radonavskiljaren driver även ut andra gaser så som svavelväte och kolsyra vilket medför att de även används för att höja lågt pH-värde samt ta bort svavelväte. Radonett Airgap är ett återströmningsskydd i kategori 5 enligt norm SS-EN 1717. Återströmningsskydd kallas även för luftgap och används för att bryta vatten och därigenom ha ett luftgap som en bakteriebarriär, det är den högsta klassen av återströmningsskydd. Användningsområden är avloppspumpstationer, reningsverk, slakterier, sprinklersystem, lantbruk och industrier som använder processvatten. All tillverkning sker i Rättvik i egen regi.Verksam inom:
Vatten och avlopp, Teknisk armatur

Varumärken:
brutte vatte, luftgap, Radonett, Radonett Airgap, Återströmningsskydd kategori 5

Postadress:
Box 64
795 21 Rättvik
E-postadress
info@radonett.se
Telefon
024810700