Resideo

ResideoOrganisationsnummer: 556217-3848

Resideo är ett nytt namn efter vår spin-off 2018-09-01 från Honeywell AB

Verksam inom:
Vatten och avlopp, Värme, Teknisk armatur, Rostfritt, Styr- och reglerutrustning

Tillbaka till medlemslistan
Postadress:
Lerkroksvägen 21
126 79 Hägersten
Telefon
0703523389