Roth Sverige AB

Roth Sverige ABOrganisationsnummer: 556208-7584

Roth Sverige AB utvecklar, producerar och marknadsför kompletta VVS System, speciellt anpassade för den svenska marknaden. Med nationell säljorganisation och försäljning via VVS grossister är våra produkter lätt tillgängliga. Vår tekniska support hjälper till med teknisk vägledning, beräkningar och CAD-ritningar inom områdena: Vattenburen golvvärme, rörsystem för vatten, värme och kyla, solvärme, snösmältningssystem samt tanksystem. Roth Sverige AB ingår som helägt dotterbolag i Roth Industries, Tyskland. Roth Sverige AB är certifierat enligt ISO 9001, ISO14001 och EMAS.Verksam inom:
Vatten och avlopp, Värme

Varumärken:
BLRoth Touchline®, PL, QuickStop, QuickStop Pro, Roth, Roth DuoPexRoth Alu-LaserPlus®, Roth MultiPex®, Roth PERT S3, Roth Pex-5 High performance, Roth prefab, Roth QuickSkåp, Roth Touchline®, Roth X-PERT S5®, SensorRoth, SLRoth Touchline®

Postadress:
Höjdrodergatan 22
212 39 Malmö
Telefon
0707514121