Roth Sverige AB

Roth Sverige ABOrganisationsnummer: 556208-7584

Roth Sverige AB utvecklar, producerar och marknadsför kompletta VVS System, speciellt anpassade för den svenska marknaden. Med nationell säljorganisation och försäljning via VVS grossister är våra produkter lätt tillgängliga. Vår tekniska support hjälper till med teknisk vägledning, beräkningar och CAD-ritningar inom områdena: Vattenburen golvvärme, rörsystem för vatten, värme och kyla, solvärme, snösmältningssystem samt tanksystem. Roth Sverige AB ingår som helägt dotterbolag i Roth Industries, Tyskland. Roth Sverige AB är certifierat enligt ISO 9001, ISO14001 och EMAS.

Verksam inom:
Vatten och avlopp, Värme

Postadress:
Höjdrodergatan 22
212 39 Malmö
Telefon
0707514121
Tillbaka till medlemslistan