Siemens AB, Smart Infrastructure, Building Products

Siemens AB, Smart Infrastructure, Building ProductsOrganisationsnummer: 556003-2921

Siemens AB, Smart Infrastructure är världens ledande leverantör av hållbara, säkra och energieffektiva lösningar för fastigheter. Siemens erbjuder smarta produkter, lösningar, plattformar och tjänster inom VVS, fastighetsautomation, brand, säkerhet, och energihantering. Vi finns på cirka 45 orter i landet.Verksam inom:
Värme, Styr- och reglerutrustning

Varumärken:
Aqvatix, Climatix, Desigo, Easyshunt, Siemens, Varishunt

Postadress:
Box 4044
169 04 Solna
E-postadress
info.se@siemens.com
Telefon
087281000