Siemens AB, Smart Infrastructure, Building Products

Siemens AB, Smart Infrastructure, Building ProductsOrganisationsnummer: 556003-2921

Siemens AB, Smart Infrastructure är världens ledande leverantör av säkra och energieffektiva lösningar för fastigheter. Divisionen erbjuder ett brett spektrum av integrerade och effektiva systemlösningar och tjänster inom fastighetsautomation, brand, säkerhet, energihantering, VVS samt styr- och reglerprodukter för värme, ventilation och kyla. Vi finns på 45 orter i landet.Verksam inom:
Värme, Styr- och reglerutrustning

Varumärken:
Reglershunt, Siemens, Varishunt

Postadress:
Box 4044
169 04 Solna
E-postadress
info.se@siemens.com
Telefon
087281000