Sigarth AB

Sigarth ABOrganisationsnummer: 556237-1889

Sigarth är en internationell koncern, med huvudkontor i Hillerstorp, Sverige, som ingår i börsnoterade Midway koncernen och är marknadsledande inom upphängningssystem och tillbehör till radiatorindustrin. Vi har produktionsanläggningar i Sverige och Polen, samt ett försäljningsbolag i Tyskland. Tillverkningen består till största delen av produkter till VVS-industrin, där upphängningssystemet MONCLAC är den viktigaste produktgruppen. Vi har har sedan länge ett nära samarbete med radiatortillverkarna i Europa, vilket är förutsättningen för vår aktiva produktutveckling.Sigarth AB har 50 års branscherfarenhet, och vi har genom åren byggt upp en kunskapsbas inom företaget som är till stor nytta för våra kunder.

Verksam inom:
Värme

Postadress:
Box 45
335 04 Hillerstorp
E-postadress
info@sigarth.se
Telefon
037025400
Tillbaka till medlemslistan