Skandinavisk Kommunalteknik AB

Skandinavisk Kommunalteknik ABOrganisationsnummer: 556204-4874

SKT är specialiserade på att skräddarsy och leverera tryckavloppslösningar till kommuner, samfälligheter och enskilda anläggningar. Vi marknadsför pumpar, tankar, ledningsnät och frostskydd.Verksam inom:
Pumpar, Vatten och avlopp, Enskilda avlopp

Varumärken:
LPS, LPS backventiler för LTA

Postadress:
Reprovägen 5
183 77 Täby
E-postadress
info@kommunalteknik.se
Telefon
+46854440790