Topas Vatten AB

Topas Vatten ABOrganisationsnummer: 556400-0247

Topas Vatten har en teknisk organisation som är anpassad för att ta ett helhetsgrepp kring infrastruktur av avlopp för mindre samhällen. Vi erbjuder lösningar som vi tar ansvar för efter fullgjord leverans. Topas Vatten projekterar avloppsnät och reningsverk för att fungera på bästa sätt även under verkliga förhållanden d v s i drift. Topas Vattens verksamhet baserar sig på kompetens och utvalda tekniker som vi kan ta ansvar för efter fullgjord leverans.Verksam inom:
Pumpar, Vatten och avlopp, Enskilda avlopp

Varumärken:
Cipax, Flygt, Topas

Postadress:
Vasavägen 82
181 41 Lidingö
E-postadress
info@topasvatten.se
Telefon
087670030