Ulefos AB

Ulefos ABOrganisationsnummer: 556240-4540

Ulefos AB är ett agenturföretag som marknadsför produkter för kommunala vattendistributionsnät samt vatten- och avloppsreningsverk. Vi har varit verksamma sedan 1981. Vi utvecklar och arbetar med funktionella produkter av hög kvalitet för VA-, VVS- och Gasmarknaden. Produktprogrammet består av gatugods, ventiler, rörkopplingar, brand- och spolposter, reparationsmuffar, elektrosvetsning, PE-rördelar, avvattningsrännor och rörproppar. Vi har sedan 2007 har vi sålt gatugods från gjuterierna Ulefos Jernverk och Niemisen Valimo, och sedan 2010 är bolaget en del av Cappelen Group, 2014 köpte gruppen också ventilfabriken Esco AS. Cappelen Group består idag av säljbolagen Ulefos som finns representerade i Sverige, Norge, Danmark och Finland, samt gjuterierna Ulefos Jernverk AS och Niemisen Valimo OY och ventil fabriken Ulefos Esco AS. Vi är bland de ledande och mest etablerade leverantörerna i Sverige och vi samarbetar med välkända tillverkare i Europa. Tillsammans har vi lång erfarenhet och kunskap om marknaden och våra kunder är till största delen kommuner, energileverantörer samt entreprenadföretag över hela Sverige.

Verksam inom:
Vatten och avlopp, Teknisk armatur, Gatugods

Postadress:
Gjutarevägen 7
443 61 Stenkullen
E-postadress
info@ulefos.se
Telefon
030222920