Uponor Infra AB

Uponor Infra ABOrganisationsnummer: 556911-813

Världens viktigaste hållbarhet Framtidens infrastruktur står inför stora utmaningar och avgörande förändringar. För oss på Uponor fungerar det som drivkraft och inspirationskälla när vi varje dag arbetar med lösningar för att göra livet på jorden enklare. Med 120 års erfarenhet utvecklar och tillverkar vi hållbara rörlösningar som skyddar och transporterar vatten, luft, el, tele och data. Och oavsett om lösningen handlar om ett enskilt rör eller ett komplex system så kan vi alltid, med vår kunskap om människors behov och miljö, lova att vi lägger grunden för en fungerande och säker framtid.

Verksam inom:
Vatten och avlopp, Enskilda avlopp, Gatugods

Postadress:
Industrivägen 11
513 32 Fristad
Telefon
033172500
Tillbaka till medlemslistan