Uponor Infra AB

Uponor Infra ABOrganisationsnummer: 556911-3813

Uponor är en ledande internationell leverantör av plastbaserade rörsystem. Vår verksamhet för infrastruktur har mer än 60 års erfarenhet och expertis inom plaströrstillverkning med stort fokus på säkerhet, kvalitet och innovation. Våra pålitliga och hållbara lösningar förenklar på flera sätt livet för våra kunder. Vi levererar allt ifrån standardprodukter till skräddarsydda lösningar samt nyckelfärdiga projekt inklusive installation. Uponor Infra erbjuder mycket mer än plaströr.Verksam inom:
Vatten och avlopp, Enskilda avlopp, Gatugods

Varumärken:
BDT Easy Gråvattenfilter, BDT Easy PLUS Gråvattentank, Uponor Clean, Uponor Clean Easy Pump, Uponor Dagvattenbrunnar, Uponor Dagvattensystem, Uponor Dagvattentankar, Uponor Dricksvattensystem, Uponor Dricksvattentankar, Uponor Dräneringsbrunnar, Uponor Dräneringssystem, Uponor Enskilda avloppssystem, Uponor Infiltrationssystem, Uponor Kabelskyddsrörsystem, Uponor Markbäddssystem, Uponor Markförlagda ventilationssystem, Uponor Reservoartankar, Uponor Skräddarsydda brunnar, Uponor Slamavskiljare, Uponor Sluten tank, Uponor Spillvattenbrunnar, Uponor Spillvattensystem, Uponor Spillvattentankar, Uponor Sprinklertankar, Uponor Stormwise, Uponor Tryckrörssystem, Uponor Ultra Rib 2, Uponor WehoPuts

Postadress:
Industrivägen 11
513 32 Fristad
Telefon
033172500