Volue AB

Volue ABOrganisationsnummer: 556588-2635

Volue är en ledande leverantör av teknologi och en pådrivare för den gröna omställningen. De erbjuder programvara, insikter och tjänster som leder övergången till robusta och hållbara tjänster som är avgörande för det europeiska samhället. Deras marknadsledande produkter optimerar infrastruktur- och anläggningsprojekt.

Volue är en expert när det kommer till digitaliseringen av VA-nätet. Deras lösningar ger en fullständig överblick över nätet, skick och underhållsbehov, som gör att kommunerna och VA-bolagen kan arbeta mer effektivt.Verksam inom:
Vatten och avlopp

Postadress:
Sveavägen 17
111 57 Stockholm
Telefon
+4748504871