Verksamheten

VVS-Fabrikanterna är en branschorganisation som företräder, tillvaratar och samordnar medlemmarnas gemensamma intressen. Vi arbetar ofta i nära samverkan med andra bransch- och näringslivsorganisationer och fungerar som talesperson och remissinstans gentemot våra myndigheter och departement. Vår målsättning är en väl fungerande VVS- och VA-marknad och att värna tillverkarnas roll i värdekedjan.

VVS-Fabrikanterna är en plattform där medlemmar, myndigheter och andra aktörer inom samhällsbyggnadssektorn kan söka aktuell och korrekt information om VVS-branschen. Vi bjuder in till forum och seminarier med beslutsfattare, driver utvecklingsprojekt, arrangerar mässor för medlemmarna och är aktiv i en rad branschsamarbeten, bland annat:

 • RSK-Databasen - delägare
 • Nordbygg - arrangörsgrupp
 • ETIM Sverige - medlem och referensgrupp
 • SIS - medlem i TK 198 och TK 519
 • CEIR - svensk representant
 • Nätverket för material i kontakt med dricksvatten - medlem
 • BIM Alliance - medlem

VVS-Fabrikanterna är det självklara forumet för dig som tillverkar och marknadsför VVS- och VA-produkter och material på marknaden och för dig som vill vara med och påverka de viktigaste besluten och branschens utveckling. Frågor vi arbetar aktivt med är:

 • Miljö och hållbart byggande 
 • Energieffektiva lösningar
 • Trygga och säkra installationer
 • Vatten- och avloppsförsörjning
 • Produkt- och materialutveckling
 • Produkt- och miljöinformation
 • Regelverk och lagstiftning
 • God affärsetik
 • Standardisering