AA VVS

AA VVS 09  är den senaste versionen av Allmänna leveransbestämmelser avseende VVS- och VA-material för yrkesmässig verksamhet i Sverige. AA VVS 09 trädde i kraft den 1 januari 2009.

Bestämmelserna är utarbetade och tillhandahålls av:

Bestämmelserna ska användas vid handel mellan medlemmar i de tre organisationerna och i olika led dem emellan.

Nytt för 2009 års version är bland annat de nya garanti och vitesreglerna.


AA VVS 09 referring to heating, water and sanitation and to watersupply and sewer system material for commercial activities in Sweden. (AA VVS 09, english version, in use from january first 2009)

Read or download the new General terms and conditions of delivery AA VVS 09  in the menu to the right.


Fem års garanti
Enligt de nya bestämmelserna gäller fem års garanti i de fall då produkterna är avsedda att användas vid entreprenad och där köparen kan uppvisa ett beställarkrav om garantitider på fem år. I de fall detta inte är fallet samt för konsumenter kvarstår den tvååriga garantin. I föregångaren (AA VVS 05) gällde generellt två års garanti.

Förändrade vitesregler
En annan förändring gäller vitesreglerna som nu är generella, vilket innebär att det inte längre behövs särskilda avtal om detta. De nya leveransbestämmelserna harmoniserar med de allmänna bestämmelserna för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB) och för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten (ABT).

Felanmälningsblankett
En felanmälningsblankett med syftet att underlätta vid ev. problem har gemensamt tagits fram av branschen. Blanketten finns att ladda ner på organisationernas hemsidor sedan 2012. Du hittar dem till höger på sidan.


Genom vårt samarbetsavtal med Landahl Advokatbyrå erbjuder vi våra medlemmar råd, stöd och kurser gällande avtal- och fastighetsrättsliga frågor med fokus på AAVVS09

Fri rådgivning
Landahl Advokatbyrå erbjuder VVS-Fabrikanternas medlemsföretag en kortare fri juridisk telefonrådgivning per ärende, primärt avses rådgivning gällande avtal- och fastighetsrättsliga frågor.

20% rabatt 
För de fall då Landahl behöver granska underlag eller träffa representanter från medlemsföretagen, dvs. att den fria rådgivningen utvecklas till ett ärende så erbjuder Landahl även en 20% rabatt på sitt normala arvode.​

För mer information och för att komma i kontkat med Landahl Advokatbyrå, vänligen logga in på medlemssidorna.

Kurser i avtaljuridik med fokus på  AA VVS

VVS-Fabrikanterna och Landahl erbjuder regelbundet kurser där experter från Landahl Advokatbyrå föreläser under en dag inom köprättens område i kombination med genomgång av AA VVS 09 och ABM 07.

Sedan 2014 har vi ordnat kurser för ca 240 personer inom medlemsorganisationen.

Vi publicerar löpande våra kurserbjudnade på vår hemsida. Håll utkik!