Åtgärdstakt Små avlopp - Kommunundersökning

Nu är 2023 års version av kommunundersökningen klar, där åtgärdstakten för små avlopp redovisas. Kommunundersökningen har genomförts sedan 2006 och sedan 2009 inom ramen för Aktionsgrupp Små Avlopp.

Frågeställningen har alltid varit densamma: "Hur många tillstånd (inkl. anmälan) avseende enskilt avlopp (BDT samt WC+BDT) beviljades i er kommun/kommuner under 20XX?"
(BDT = Bad-, disk- och tvättvatten).

Kommunundersökningen 2023

I 2023 års enkät svarade 67 procent av kommunerna. Enkäten genomfördes under januari och februari 2023. Resultatet visar att det under 2022 beviljades 13 542 tillstånd för att åtgärda gamla enskilda avlopp. För att hålla god standard på de små avloppen krävs det att minst 36 000 avlopp åtgärdas per år.

Söker du en specifik kommuns procentsats? Vänligen kontakta Caroline Harrå på VVS-Fabrikanterna, caroline@vvsfabrikanterna.se

Fakta om enskilda avlopp

  • I Sverige finns närmare 950 000 enskilda avlopp. Av dessa är 700 000 wc-avlopp.
  • 240 000 av dessa saknar annan rening än slamavskiljning och har därmed, enligt miljöbalken varit olagliga sedan 1969.
  • En modern avloppsanläggning har en genomsnittlig teknisk livslängd på ca 20-30 år.
  • Det krävs en utbytestakt på minst 5 procent för att hålla alla anläggningar med wc i gott skick.
  • Åtgärdstakten behöver under tioårsperiod ligga på 6,3 procent för att åtgärda de mest akuta anläggningarna.

Källa: SMED Rapport nr 166 2015, Havs- och vattenmyndigheten, Aktionsgrupp små avlopp.

För journalister

 

 

Jämför åtgärdstakten mellan flera kommuner och län

I vårt Infotek kan du jämföra åtgärdstakten mellan flera kommuner eller län. Vi har all data från 2018 samlad och kommer årligen komplettera statistikmodulen med de senaste siffrorna.

Till kommunundersökningen i VVS-Fabrikanternas Infotek >>