Mässor och event

Vi genomför varje år ett antal mässor och event. Vi deltar både i externa mässor och de vi genomför i egen regi.

Två gånger per år har i höst- eller vårmöte i samband med fullmäktigemötet. Det är uppskattat av våra medlemmar och ett roligt tillfälle att träffas under trevliga former.

Förutom det så medverkar vi och genomför rundbordsamtal i Sveriges Riksdag och i Almedalen.

Vi arrangerar bland annat Fastighetsfokus VVS, VA Tour Sweden och sitter med i planeringsgruppen för Nordbygg, där de flesta av våra medlemmar har produkter att visa upp.

Påverkansarbete och produktmässor är inte allt vi gör! Vi är även med i ett antal arbetsgrupper och seminarier varje år för att stärka vår position gentemot våra beslutsfattare och för att nya potentiella medlemmar ska hitta oss.

Omvärldsbevakning är en stor del av vårt arbete och i till exempel projekt tillsammans med RISE ser vi till att vara uppdaterade om det senaste forskningsläget och kan vara med och påverka nya standarder som påverkar vår bransch.