Almedalen

På Almedalsveckan 2019 samlade vi oss tillsammans med 11 medlemsföretag i ett eget tält på Strandvägen och vi höll sammanlagt 10 samtal med inbjudna politiker och representanter från vår bransch. Trots ett nyckfullt väder kan vi konstatera att vi lockade till oss många nyfikna besökare och våra intressanta samtal har påbörjat flera konstruktiva dialoger. Totalt anordnade vi 10 olika samtal på temat vatten, alla med olika inriktningar såsom miljö, hållbarhet, vattenförsörjning, digitalisering, VA-nätet, urbanisering och avloppsförsörjning.

Program och deltagare 2019

Är prispress viktigare än boendekvalitet och miljöpåverkan?

Idag förbrukar vi ca 140 liter vatten per person och dygn. I ett förändrat klimat med återkommande torka och skyfall måste synen på vatten förändras. Människors beteende och attityd måste ändras samtidigt som vi behöver bygga smartare och vatteneffektivare installationer. Tekniken finns redan och utvecklas ständigt med innovationer som sparar vatten utan att ge avkall på komfort. Genom hårdare kravställningar på vatteneffektiva installationer kan vi reducera förbrukningen kraftigt i våra fastigheter. Så, hur förändrar vi synen på vatten och hur kan vi normera vatteneffektiva installationer i praktiken?

Deltagare:

Thomas Göransson, Moderator, Villeroy & Boch Gustavsberg AB

Maria Ahlm, Projektledare hållbarhet och samverkan, IVL Svenska Miljöinstitutet

Christina Lindbäck, Hållbarhetschef, NCC Group

Johan Martinsson, Chef Bransch, Installatörsföretagen


Att bygga billigt med klimatsmarta och prefabricerade installationer

I tider av bostadsbrist och höga bostadspriser ökar efterfrågan på billigare boende. Men hur gör man detta smartast och vad innebär det för entreprenaden? Hur påverkas priset när konceptuellt byggande blir vanligare och inte minst hur hänger detta ihop med krav på energieffektivitet och klimatmål? Vi lyfter frågan om ett sätt att bygga på som är lönsamt över hela byggnadens livscykel.

Deltagare: 

Fredrik Färjh, Moderator, Geberit AB

Johan Nuder, Koordinator på Informationscentrum för hållbart byggande, Svensk Byggtjänst

Veli Komulainen, Key Account Manager, LK Systems

Anders Byström, Commercial Director, PartAB


Finns det ett behov att rena små avlopp?

Idag riskerar flera hundra tusen små avloppsanläggningar att smitta grannens dricksvattenbrunn eller övergöda våra sjöar och hav. Hur får vi en större acceptans för riskerna och ansvaret som följer med eget avlopp och att rent vatten har ett pris även för fastigheter utanför det kommunala va-nätet? Många har idag ingen eller dålig koll på sin egen avloppsanläggning. Ett fungerande enskilt avlopp är ett avlopp som renar förorenat vatten från smittämnen och tar till vara på överskottet av näringsämnen på ett effektivt sätt.

Deltagare:

Anders Markstedt, Moderator, Jets Sverige AB

Anders Alm, Östersjöexpert, Världsnaturfonden WWF

Per-Arne Håkansson, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna


Hur bygger vi för minsta möjliga vattenanvändning?

Idag förbrukar vi ca 140 liter vatten per person och dygn. I ett förändrat klimat med återkommande torka och skyfall måste synen på vatten förändras. Människors beteende och attityd måste ändras samtidigt som vi behöver bygga smartare och vatteneffektivare installationer. Tekniken finns redan och utvecklas ständigt med innovationer som sparar vatten utan att ge avkall på komfort. Genom hårdare kravställningar på vatteneffektiva installationer kan vi reducera förbrukningen kraftigt i våra fastigheter. Så, hur förändrar vi synen på vatten och hur kan vi normera vatteneffektiva installationer i praktiken?

Deltagare:

Frank Rälg, Moderator, FM Mattsson Mora Group

Per-Erik Nyström, Nationell dricksvattensamordnare, Livsmedelsverket

Johan Gerklev, Hållbarhetschef, Skanska Sverige

Cecilia Näslund, Expert på vattenfrågor, Boverket


240 000 olagliga avlopp – kommer något göras?

Har vi nått vägs ände med de medel och resurser som finns idag och hur länge till ska 240 000 tusen små avlopp med akut åtgärdsbehov få fortsätta sitt läckage och därmed bidra till övergödning av våra sjöar och hav, samt riskera att kontaminera dricksvattenbrunnar och badvikar? Av Sveriges knappa miljon enskilda avlopp uppskattas cirka 240 000 vara olagliga och hälften i stort behov av upprustning. Trots flertalet myndighetsrapporter, lagförslag och att fyra miljöministrar suttit på posten de senaste 10 åren är åtgärdstakten fortfarande långt ifrån en hållbar nivå. Faktumet är att de dåliga avloppen blir fler. Mellan 2017-2018 kan vi dessutom se att åtgärdstakten håller på att avstanna.

Deltagare:

Reine Lindholm, Moderator, Xylem Water Solutions Sweden

Maria Gardfjell, Vice ordförande i riksdagens Miljö- och jordbruksutskott, Miljöpartiet 


Urbanisering – hur säkrar vi en trygg vattenförsörjning i tillväxtregionerna?

Hur anpassar vi vårt VA-nät när fler bostäder byggs och städer förtätas? Hur ser det ut idag i VA-systemet när det gäller kapacitet och kvalitet? Hur mycket rent vatten läcker ur trasiga ledningar och till vilket pris? Om vi pratar VA-taxa i kronor och ören och är tydliga med vad man får för sina pengar kan säkerligen fler tänka sig att betala mer. Finns det tillräckligt med kompetent personal i branschen för att hinna med att både underhålla och bygga nytt?

Deltagare:

Anders Mårtensson, Moderator, VVS-Fabrikanterna

Larry Söder, Riksdagsledamot, Kristdemokraterna

Dan Löfgren, Kommunikationschef, Svenskt Vatten

Hampe Mobärg, VD, Maskinentreprenörerna


Hur kan digitalisering hjälpa oss att bygga mer hållbara och energieffektiva fastigheter?

Alla pratar digitalisering, men hur mogen och mottaglig är byggbranschen för den pågående revolutionen? Tänker vi verkligen digitalt och vad innebär det för våra fastigheter i praktiken? Hinner vi med att standardisera processerna så att inte framtidens byggnader riskerar att bli testlab? Hur påverkas planering, entreprenad och förvaltning när allt fler installationer berikas med digitaliserade funktioner? Blir vi energieffektivare och mer hållbara? Och inte minst, blir vår vardag bättre när alla installationer blir internet of things uppkopplade?

Deltagare:

Karl Nilsson, Moderator, Siemens

Jörgen Söderlund, CTO, Caverion

Alexander Bernstål, Senior Internet of Things Specialist, Telia Company

Ola Johansson, Riksdagsledamot, Centerpartiet


Urbanisering – hur säkrar vi en trygg vattenförsörjning när befolkningsunderlaget sjunker?​

Hur kan VA-näten förnyas i kommuner med allt färre fasta abonnenter? Hur ska färre kunna betala för de nödvändiga investeringar som behövs för att hela Sverige ska fortsätta leva? I en glesbygdskommun är det många fler meter ledning per VA-abonnent jämfört med i en stad. Finns det alternativa finansieringslösningar? Finns kompetens att tillgå för att modernisera och effektivisera? Finns intresse och kunskap för VA-frågorna hos våra politiker? Och vad är vårt ledningssystem värt egentligen?

Deltagare:

Reine Lindholm, Moderator, Xylem Water Solutions Sweden

Kristina Yngwe, Landsbygdspolitisk talesperson, ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet, Centerpartiet

Terese Bengard, Verksamhetsledare, Hela Sverige ska leva

Mattias Leijon, VD, Förvaltningschef, Laholmsbuktens VS


Är VA ett kommunalt ansvar? Hur påverkar föreslagna ändringar kommunernas hantering av små avlopp?

Idag riskerar flera hundra tusen små avloppsanläggningar att smitta grannens dricksvattenbrunn eller övergöda våra sjöar och hav i viken strax intill, på grund av att man har dålig eller ingen koll på sin avloppsanläggning. Ett fungerande enskilt avlopp är ett avlopp som renar förorenat vatten från smittämnen och tar till vara på överskottet av näringsämnen på ett effektivt sätt. Hur får vi en större acceptans för riskerna och ansvaret som följer med eget avlopp och att rent vatten har ett pris även för fastigheter utanför det kommunala va-nätet?

Deltagare:

Patrik Ellis, Moderator, BAGA Water Technology AB

Gilbert Nordenswan, Chefsjurist, Svenskt Vatten

Anna Werner, Samhällspolitisk analytiker, Villaägarna

Björn-Owe Björk, Kommunalråd Knivsta kommun, Kristdemokraterna

Tobias Arvidsson, Kommundirektör, Håbo kommun


Behövs beteendeförändringar för vi ska unna oss lyxen med rent och fräscht vatten?

I Sverige har vi rent vatten tillgängligt vart vi än går. Det är en lyx som ytterst få människor på jorden delar, men förstår vi att det är en lyx? Ineffektivt utnyttjande och rent slöseri bidrar till onödig klimatpåverkan och beteendeförändringar behövs. Hur många vet vad en liter vatten kostar? Bryr vi oss ens? Men priset på vatten är inte bara summan på vattenräkningen. Ineffektivt utnyttjande och rent slöseri bidrar också till onödig klimatpåverkan genom överflödig vattenproduktion, högre energiförbrukning och dåligt utnyttjande och planering av vår vattenhantering. Modern teknik som kan förbättra situationen finns redan men politiska beslut och beteendeförändringar behövs också. Hur lyckas vi på bästa sätt skapa förutsättningar för att vi även i framtiden ska få behålla den unika förmån som tillgång rent och fräscht vatten utgör?

Deltagare:

Johan Kling, Moderator, Grohe

Evelina Gunnarsson, Nationalekonom och specialist inom beteendeekonomi och nudging, Ramboll Management Consulting

Roland Jonsson, Seniorkonsult Energi, WSP EnvironmentalSöker ni experter?

Söker du experter och sakkunniga personer från VVS-branschen till något arrangemang? Välkommen att höra av dig till kansliet. Maila info@vvsfabrikanterna.se eller ring 08 24 14 80.


Läs om samtalen vi genomförde 2018 >>


VVS-Fabrikanterna i Almedalen sedan 2015

Sedan 2015 har vi varit aktiva på Almedalsveckan och 2017 skapade vi en egen arena/mötesplats lokaliserat på Strandvägen strax intill kallbadhuset.

Vi har från att arrangera 2–3 samtal per tillfälle vuxit till att ordna ett tiotal samtal, debatter och rundabordssamtal på temana energi, installation, miljö, hållbarhet, entreprenadformer, digitalisering, vatten och avlopp och dricksvattenförsörjning.

Vi har även aktivt deltagit i andra arrangörers evenemang och haft enskilda samtal med för branschen betydelsefulla beslutsfattare.

 

Stort tack till alla er som vi träffade under Almedalsveckan!