VA Tour Sweden

VA Tour Sweden är Sveriges största mässa för markförlagd VA. Utställningen lockar omkring 750 personer per tillfälle och har över 30 utställande företag från VVS-Fabrikanterna.

Mässan återkommer vartannat år på orterna Malmö, Göteborg, Stockholm och en central ort i norra Sverige.

På VA Tour Sweden visar landets ledande leverantörer av VA-lösningar upp ett brett utbud av produkter och lösningar bland annat pumpar, rörsystem, gatugods, brunnar, ventiler och kopplingar.

VA Tour Sweden har alltid ett gediget föredragsprogram med erkända och kunniga experter inom VA-området.

VA Tour Sweden välkomnar fackbesökare och det är kostnadsfritt att besöka oss.

Läs mer på vatour.se >>

Vi ses på VA Tour Sweden!