VA Tour Sweden

VA Tour Sweden är Sveriges största mässa inom markförlagd VA. Utställningen lockar omkring 500 personer per tillfälle och har över 30 utställande företag från VVS-Fabrikanterna.

Mässan återkommer vartannat år till orterna Malmö, Göteborg, Stockholm och en central ort i norra Sverige.

På VA Tour Sweden visar landets ledande leverantörer av VA-lösningar upp ett brett utbud av produkter och lösningar inom bland annat pumpar, rörsystem, gatugods, brunnar, ventiler, kopplingar och läcksökning.

VA Tour Sweden har alltid ett gediget föredragsprogram med erkända och kunniga experter inom VA-området.

VA Tour Sweden välkomnar fackbesökare och det är kostnadsfritt att besöka oss.

Läs mer på vatour.se >>

Vi ses på VA Tour Sweden 2023/2024!