Miljö och hållbarhet

Miljö och hållbarhet är viktiga ämnen för VVS-Fabrikanterna. En mycket stor del av vårt arbete berörs av direkta eller indirekta frågeställningar, vare sig det handlar om ett särskilt ämne i en produkt eller opinionsbildande insatser för en hållbar åtgärdstakt av små avlopp.

Klimatsmart utveckling

Det finns idag mängder av moderna VVS- och VA-produkter och lösningar som minskar miljöpåverkan och bidrar till ett hållbart byggande.

Målsättningen är att via dialog sprida kunskap om dessa produkter och lösningar. Detta sker i samverkan med medlemmar, myndigheter, beslutfattare och andra organisationer. På så sätt bidrar vi till att hålla branschen uppdaterad om vad som händer inom området och medverkar till en ökad förståelse mellan de olika leden och en positiv och klimatsmart utveckling av samhällsbyggnadssektorn.

Bevakning av flera områden

Frågor som rör miljö och hållbarhet är ständiga agendapunkter i våra fyra intressegrupper som bevakar olika områden inom branschen. Här kan du läsa mer om våra verksamhetsområden och arbetet vi bedriver där: VVS-lösningar, Vatten och avlopp samt Små avlopp.

Produkters miljöegenskaper

Information om många produkters miljöegenskaper finns på RSK-databasen i så kallade iBVDs, (installationsbranschens byggvarudeklaration) speciellt anpassade för installationsprodukter.