Utbildningar

Kompetens är värdefullt - både för dig och företaget. Som branschorganisation har vi möjlighet att erbjuda våra medlemmar utbildningar till väldigt fördelaktiga priser. Ta chansen till kompetensutveckling för att stärka både dig själv och företaget du arbetar på. Samtliga utbildningar utgår från och är anpassade för just VVS- och VA-branschen.

Under våren 2023 kommer vi erbjuda utbildningar inom hållbarhet, digitalisering och kompetensförsörjning.

Kostnad:
När vi arrangerar våra utbildningar i grupp kan vi skapa ett mycket prisvärt upplägg. Ett företag betalar aldrig mer än 3000 kr totalt per utbildning, oavsett hur många som deltar.

- Person nummer 1: 1000 kr
- Person nummer 2-4: 500 kr/person
- 5 personer eller fler: 3000 kr

Anmälan
Anmälan görs per person via anmälningsformulär på medlemssidorna. Vill man anmäla ett stort antal personer som ska sitta tillsammans och endast behöver en länk går det bra att maila oss direkt på info@vvsfabrikanterna.se så löser vi det separat.

 


Tidigare har vi erbjudit våra medlemmar prisvärda utbildningar inom:

  • GDPR
  • Digital marknadsföring
  • Bedömningssystem
  • Certifieringssystem för byggnader
  • Miljövarudeklaration för byggprodukter (EPD)
  • Taxonomi
  • Lagen om offentlig upphandling

Har du tips på utbildningar som du som medlem skulle vilja ha? Hör av dig till oss så tittar vi vidare på det, maila info@vvsfabrikanterna.se