Utbildningar

Under våren 2022 erbjuder vi alla som arbetar inom VVS- och VA-branschen utbildning i Lagen om offentlig upphandling och Taxonomi. Samtliga utbildningar är skräddarsydda utifrån branschens behov så passa på att lära dig mer om dessa intressanta och högaktuella områden.


Taxonomi

Datum: 3 maj
Tid: 13.00-16.00
Plats: Online via Teams
Utbildare: Tony Christensen, Enact

I samarbete med Enact genomför vi en utbildning i hur Taxonomin kommer påverka. Utbildningen kommer bland annat att behandla följande områden:

Vad är Taxonomin – begrepp, principer och krav i ramverket
Kontexten kring Taxonomin – närliggande initiativ och lagstiftning
Taxonomin för branschen – vilka delar av Taxonomin är relevant för VVS-fabrikanterna/medlemsföretagen
Marknadens hantering av Taxonomin – hur förhåller sig olika intressenter till taxonomin och hur kan det påverka företagen

Utbildningen genomförs av Tony Christensen som är ansvarig för Lead of Sustainable Finance på Enact.

Enact grundades 2005. Företaget har 20 personer anställda på kontor i Stockholm, Shanghai, Amsterdam och Helsingfors. Arbetet är uppdelat i tre affärsområden: Advisory services, Enact Labs och The Human Rights and Business Practice Group. Bland deras kunder finns företag som Electrolux, Volvo Cars, SKF och Kone Cranes och Stora Enso.

Till anmälan >>


Lagen om offentlig upphandling

Datum: 14 juni
Tid: 13.00-16.00
Plats: Online via Teams
Utbildare: Per-Owe Arfwedson och Omar El Khatib, BOKWALL RISLUND

I samarbete med BOKWALL RISLUND Advokatbyrå genomför vi en utbildning i hur du som leverantör ser till att öka möjligheterna att tilldelas kontrakt i offentliga upphandlingar. Utbildningen kommer bland annat att behandla följande områden.

Grundläggande om upphandlingslagstiftningen, bakgrund och syfte med upphandlingsreglerna. Orientering kring de nya upphandlingsreglerna på det icke-direktivstyrda området (19 kap. & 19 a § kap. Samarbete vid anbudsgivningen med en underleverantör eller kund som också är en konkurrent. När är ett samarbete tillåtet och när kan ett samarbete utgöra en förbjuden anbudskartell? LOU).

Praktiska frågeställningar i samband med anbudsgivning:

  • Vad ska man tänka på när man sätter samman ett anbud?
  • Ska man göra några särskilda överväganden för att man deltar i en ramavtalsupphandling?
  • Hur ska man agera om förfrågningsunderlaget är otydligt eller riktad mot en konkurrents produkter?
  • Hur ska man agera om upphandlingen sker i strid med upphandlingsreglerna?
  • Hur kan man agera om man är missnöjd med ett tilldelningsbeslut, men man vill inte gå till domstol och överpröva tilldelningen?
  • När bör man överpröva en upphandling och hur går det till?

Utbildningen genomförs av advokaterna Per-Owe Arfwedson och Omar El Khatib. De är verksamma vid BOKWALL RISLUND, som är en högspecialiserad advokatbyrå som helt fokuserar upphandlingsrätt, konkurrensrätt och närliggande rättsområden som präglas av förbud och sanktioner där fallhöjden är hög för företag, ägare och ledning.

Till anmälan >>