VA-Fakta

VA-Fakta är ett samverkansprojekt som sedan 2013 verkat för att öka kännedomen och kunskapen om Sveriges VA-system. Det övergripande syftet är att öka kommunernas investeringar och långsiktiga underhåll i VA-näten.

Vi-lagar-när-det-går-sönder_broschyr_VA-Fakta_webI branschen är kunskapen om tillståndet i Sveriges VA-system god men bland politiker och allmänhet är kännedomen om ett av våra viktigaste infrasystem väldigt varierande. VA-Faktas roll är inte i första hand att ta fram ny kunskap, utan att förmedla de insikter som finns och lyfta exempel på lösningar.

De branschorganisationer och företag som står bakom VA-Fakta är Maskinentreprenörerna, Svenska Rörgrossistföreningen VVS, VVS-Fabrikanternas Råd samt dess medlemsföretag.

Till höger hittar du VA-Faktas broschyr "Vi lagar när det går sönder". Broschyren behandlar konsekvenserna och riskerna med ett otillräckligt underhåll av våra VA-system.


Läs mer om VA-Fakta på:  www.vafakta.se

Du kan även följa VA-fakta på Twitter

Kontakt: vafakta@me.se

VA-FAKTA-250x103