VA Tour Sweden

VA-touren är Sveriges största mässa för markförlagd VA. Utställningen lockar omkring 750 personer per tillfälle och har över 30 utställande företag från VVS-Fabrikanternas Råd.

Mässan återkommer vartannat år på orterna Malmö, Göteborg, Stockholm och en centralort i norra Sverige.

På VA Tour Sweden visar landets ledande leverantörer av VA-lösningar upp ett brett utbud av produkter och lösningar bland annat pumpar, rörsystem, gatugods, brunnar, ventiler och kopplingar.

Va-touren har alltid ett gediget föredragsprogram med erkända och kunniga experter inom VA-området.

VA Tour Sweden välkomnar fackbesökare och det är kostnadsfritt att besöka oss.

https://www.vatour.se/

Regionala VA-mässor

De regionala VA-mässorna hade premiär 2008. Sedan dess har vi genomfört över 65 mässor i hela landet. Från Malmö i söder till Boden i Norr. Mässorna fungerar som ett komplement till VA-touren för att täcka upp landets alla delar. Företagen som ställer ut är de samma som på VA-touren.

Håll koll på vår hemsida för kommande mässor.