VVS-lösningar

Eftersom cirka 40 procent av all energianvändning i Sverige används till fastigheter ser vi att det finns stora energibesparingar att göra inom tekniska installationer, inte minst inom VVS. Vi tror att det kan göras mycket för att underlätta aktiva val som gynnar energieffektivisering.

Spara upp till 30% energi

Bara på tappvarmvattnet kan man spara uppemot 30% energi genom smarta och energieffektiva armaturer. Ny teknik och digitalisering inom VVS skapar goda möjligheter att ytterligare sänka energianvändningen. Tekniken, produkterna och lösningarna finns men det behöver komma ut i större användning.

Vi vet också att med riktiga kravställningar kan mycket vatten sparas utan att den upplevda komforten för användaren påverkas i någon högre grad. De val som byggherrar och fastighetsägare gör nu påverkar oss under lång tid och vatten är en resurs att vara rädd om.

Minskade vattenskador

Med bra installationer vill vi bidra till att vattenskadorna minskar. Vi har idag ett nära samarbeta med organisationen Säker Vatten för att tillsammans med dem bidra till att minska vattenskador vid installationer och arbeta för säkra och trygga installationer.

Vi vill verka för att sunda och miljömässigt riktiga material används. Vi har en nära kontakt med olika miljöbedömningssystem och myndigheter och bevakar ständigt nya krav på material och installationer. På så sätt kan vi bidra till att produkter uppfyller marknadens krav och är långsiktigt hållbara.