VVS-lösningar

Genom branschsamverkan jobbar vi för att fastigheters produktval ska bli mer vatten- och energieffektiva. Några viktiga frågor vi på VVS-Fabrikanterna jobbar med är:

Är prispress viktigare än boendekvalitet och miljöpåverkan?

Byggnader står för 40 procent av Sveriges energianvändning. Med befintliga lösningar kan vi nå en 30-procentig energibesparing på tappvarmvattnet.* Varför untnyttjas inte den teknik som finns?

Hur bygger vi för bästa möjliga vattenanvändning?

Idag förbrukar vi cirka 140 liter vatten per person och dygn i Sverige. Hur förändrar vi vårt beteende och hur gör vi vatteneffektiva installationer till en självklarhet?

Kan digitaliseringen hjälpa oss att bygga mer hållbart och energieffektivt?

Planering, entreprenad och förvaltning förändras när installationer får digitaliserade funktioner. Ny teknik gör vår konsumtion enkel, rolig och synlig vilket kan stimulera till ett mer hållbart och energieffektivt beteende.

 

Hushållens vattenkonsumtion**

VVS-Fakta***

 • En vattenspridare sprutar ut 150-300 liter vatten på 20 minuter.
 • Ett fyllt badkar motsvarar 150 liter vatten.
 • En dusch på 3 minuter motsvarar 36 liter vatten.
 • Det går åt cirka 50 liter vatten för en maskin tvätt.
 • En droppande kran kan kosta närmare 20 000 liter vatten per år. ****
 • En läckande toalett kan kosta 400 000 liter vatten per år.****

Tips i bostaden

 • Duscha istället för att bada.
 • Stäng av duschen när du tvålar in dig.
 • Stäng av vattnet när du borstar tänderna. Om en familj på fyra personer stänger av kranen när de borstar sina tänder sparar de tillsammans 100 liter vatten per dag.
 • Kör fulla disk- och tvättmaskiner.
 • Diska inte under rinnande vatten.
 • Installera snålspolande toaletter, kran- och duschmunstycken.
 • Ställ en fylld tillbringare i kylen så slipper du låta kranen rinna för att vattnet ska bli kallt.

Stora energibesparingar

Eftersom cirka 40 procent av all energianvändning i Sverige används till fastigheter ser vi att det finns stora energibesparingar att göra inom tekniska installationer, inte minst inom VVS. Vi tror att det kan göras mycket för att underlätta aktiva val som gynnar energieffektivisering.

Spara upp till 30 procent energi

Bara på tappvarmvattnet kan man spara uppemot 30 procent energi genom smarta och energieffektiva armaturer. Ny teknik och digitalisering inom VVS skapar goda möjligheter att ytterligare sänka energianvändningen. Tekniken, produkterna och lösningarna finns men det behöver komma ut i större användning.

Vi vet också att med riktiga kravställningar kan mycket vatten sparas utan att den upplevda komforten för användaren påverkas i någon högre grad. De val som byggherrar och fastighetsägare gör nu påverkar oss under lång tid och vatten är en resurs att vara rädd om.

Minskade vattenskador

Med bra installationer vill vi bidra till att vattenskadorna minskar. Vi har idag ett nära samarbeta med organisationen Säker Vatten för att tillsammans med dem bidra till att minska vattenskador vid installationer och arbeta för säkra och trygga installationer.

Vi vill verka för att sunda och miljömässigt riktiga material används. Vi har en nära kontakt med olika miljöbedömningssystem och myndigheter och bevakar ständigt nya krav på material och installationer. På så sätt kan vi bidra till att produkter uppfyller marknadens krav och är långsiktigt hållbara.

Källor:
* RISE
** Sydvatten
*** Norrvatten
**** NSVA