Beulco Armatur AB

Beulco Armatur ABOrganisationsnummer: 556294-8306

Beulco Armatur AB erbjuder i första hand VVS-marknaden i Sverige produkter och innovativa systemlösningar av hög kvalitet. Våra tre områden är standard, teknik och prefabprodukter. I standard och teknik finns framförallt produkter inom kopplingssystem, ventiler, pumpar, kärl och mätinstrument. Prefabricerade lösningar och produkter finns framförallt till fördelarskåp, avlopp och våtrumskassetter för stambyte.Verksam inom:
Pumpar, Vatten och avlopp, Värme, Teknisk armatur

Varumärken:
Beulco Armatur

Postadress:
Gravörgatan 34, Box 15093
250 15 Helsingborg
E-postadress
info@beulcoarmatur.se
Telefon
042295560