Fullmäktige

Fullmäktige är det högsta beslutande organet i VVS-Fabrikanterna.

Två gånger per år genomför vi våra fullmäktigemöten. Ett ordinarie i maj månad med årsstämma i bolaget och årsmöte i föreningen. Årets andra fullmäktigemöte äger rum i november.

Till fullmäktigemötena är samtliga medlemmar inbjudna att delta och rösta.

Vår- och höstmöte

Efter fullmäktigemötena har vi alltid gemensamt vår- eller höstmöte tillsammans med Svenska Rörgrossistföreningen VVS. Där får man möjlighet att möta branschkollegor och lyssna på intressanta föreläsare. På kvällen äter vi middag tillsammans och minglar under avslappnade former.

Läs mer om nästa vår- och höstmöte >>