Fullmäktige

Fullmäktige är det högsta beslutande organet i VVS-Fabrikanterna.

Fullmäktigemöten äger rum två gånger per år. Ett ordinarie i maj månad med årsstämma i bolaget och årsmöte i föreningen. Årets andra fullmäktigemöte äger rum i november.

Till fullmäktigemötena är samtliga medlemmar inbjudna att delta och rösta.

 

Bild från fullmäktigemöte på Stockholm Waterfront  Congresse Center våren 2012   

fullmaktige_720x292