VA

Här finns alla våra publikationer inom VA. Hör gärna av dig om det är något du saknar så lägger vi till det.

Maila: info@vvsfabrikanterna.se


 

Samhällsekonomiska värden av investeringar i avloppsreningsverk - 2023Investeringar i kritisk infrastruktur - 2022En läcka i taget - vem ser helheten? - 2022


 

En läcka i taget - vem ser helheten? - 2020


 

Sverige och 20-talets vattenutmaningar - 2020


 

Nils Holgersson-rapporten - 2019


 

VA-skulden WSP - 2019


 

Förstudie Vatten - 2018


 

VA-skulden WSP - 2014