Bli medlem

Vill du gå långt - gå tillsammans!

Detta får du som medlem

✓ Brett kontaktnät i branschen
✓ Kontaktyta mot myndigheter och organisationer
✓ Delta i projekt och branschinitiativ
✓ Ställa ut på mässor
✓ Rabatt på RSK-nummer
✓ Konjunkturrapporter och marknadsstatistik
✓ Utbildning
✓ Juridisk rådgivning


Mässor och initiativ

VVS-Fabrikanterna arrangerar mässorna VA Tour Sweden och Fastighetsfokus VVS som är exklusiva för medlemmar. Dessutom sitter vi med i arrangörsgruppen för Nordbygg – Norra Europas största mötesplats för bygg- och fastighetsbranschen. Vi är medlemmar i Byggmaterialindustrierna och CEIR, samt engagerade i riksdagens vattennätverk. Vi brukar delta i Almedalen och har nära samarbete med andra organisationer som Säker Vatten och Installatörsföretagen.

VA Tour Sweden

Sveriges största mässa inom markförlagd VA där branschen får möjlighet att mötas och diskutera Sveriges viktigaste infrastruktur, VA-nätet. Mässan arrangeras tillsammans med Stockholmsmässan.

Läs mer på vatour.se >>

Fastighetsfokus VVS

Sveriges viktigaste mötesplats för alla som är intresserade av energi, miljö och ekonomi när det gäller VVS-installationer i fastigheter. Mässan arrangeras tillsammans med Nordbygg, Energi- och Miljötekniska Föreningen, Säker Vatten och Installationssiffror.

Läs mer på fastighetsfokus.se >>

Branschmöten

Två gånger per år arrangerar vi höst- eller vårmöte tillsammans med Svenska Rörgrossistföreningen VVS. Det är uppskattat av våra medlemmar och ett roligt tillfälle att träffas under trevliga former.

Läs mer här >>

Svensk Armaturindustri

Består av företag som tillverkar moderna, högkvalitativa badrums-, köks-, fastighets- och industriarmaturer. Representerar branschen i standardiseringsfrågor, remisser och myndighetsärenden, vilket gör dem till en naturlig del i arbetet mot ett energieffektivare samhälle.

Läs mer här >>

VA-Fakta

Branschinitiativ som verkar för ökad kunskap om de stora renoveringsbehov som Sveriges vatten- och avloppssystem står inför. Drivs tillsammans med Maskinentreprenörerna och Svenska Rörgrossistföreningen VVS.

Läs mer på vafakta.se >>

Aktionsgrupp Små avlopp

Drivs tillsammans med Maskinentreprenörerna i syfte att lyfta frågor kring Små avlopp och att verka för en hållbar åtgärdstakt.


Rabatt på RSK-nummer

Som medlem hos VVS-Fabrikanterna får man 30 % rabatt på årsfakturan på sina RSK-nummer. VVS-Fabrikanterna är 50 % delägare till VVS-Information Data AB som sköter och administrerar RSK-databasen.

Läs mer här >> 


Konjunkturrapporter och marknadsstatistik

I samarbete med Navet Analytics erbjuder vi våra medlemmar skräddarsydda konjunkturrapporter och marknadssignaler som regelbundet skickas ut via mail.

Kvartalsvis samlar vi in försäljningsstatistik från våra medlemmar och via vårt statistikverktyg kan de företag som rapporterar ta del av hur marknaden utvecklar sig. Bland annat kan man se sitt egna företags utveckling jämfört med övriga branschen. Efter avslutat kvartal erbjuder vi exklusiva markansdgenomgångar anpassade för våra medlemmar.


VVS-Fabrikanternas Infotek

Vårt Infotek vänder sig till alla som söker information om VS (värme och sanitet), VA (vatten och avlopp) och Små avlopp (även kallade enskilda avlopp). Här finns samlad information och kunskap om vilka företag som erbjuder produkter, lösningar och expertkompetens inom dessa områden.


Utbildningar

Vi erbjuder regelbundet utbildningar till självkostnadspris för våra medlemmar. Exempel på utbildningar som genomförts är avtalsrätt med fokus på AA VVS 09, bedömningssystem, certifieringssystem för byggnader, miljövarudeklaration för byggprodukter (EPD), GDPR, digital marknadsföring och hållbarhet - generell överblick utifrån branschen.


Juridisk rådgivning

Vi har samarbetsavtal med advokatbyråerna Landahl Advokatbyrå och Next Advokater, vilket betyder att alla medlemmar erbjuds 15 minuters fri rådgivning och därefter 20 procent rabatt på det normala arvodet.


Medlemssidorna - här finns all information samlad

Medlemssidorna är till för våra medlemmar, för att det ska vara enkelt att hitta rätt information snabbt. Här finns bland annat praktisk information om våra mässor, kalendarium över viktiga datum, rapporter och kvartalsstatistik för braschen, protokoll och information om våra intressegrupper.


Tillgång till konferensrum

På VVS-Fabrikanternas kansli i centrala Stockholm finns ett konferensrum med plats för 12 personer och tillgång till modern teknik. Rummet lånas regelbundet ut till medlemmar.


Villkor för medlemskap

Medlemskap kan sökas av företag som i sin verksamhet huvudsakligen bedriver tillverkning och marknadsföring av VVS/VA-material och VVS- och VA-produkter/system i Sverige och som skäligen kan antas komma att främja föreningens ändamål. Även representant för utländsk fabrikant kan söka medlemskap. För att en medlemsansökan ska kunna behandlas i föreningen ska företaget varit momsregistrerat i Sverige under minst de två föregående åren.

Medlemskap kan inte beviljas företag som bedöms ha en verksamhet som inte lever upp till dessa stadgar eller vars verksamhet huvudsakligen hör hemma inom entreprenörs-, installatörs- eller grossistverksamhet.


Så här går ansökan och inval till

Fyll i ditt företags uppgifter på sidan Medlemsansökan. Då får vi på kansliet in era uppgifter och kan gå vidare med att informera våra befintliga medlemmar om er ansökan. De får möjlighet att läsa på om ert företag samt lämna synpunkter. Detta tar ungefär tre veckor från att vi mottog er ansökan, när det är klart återkopplar vi till er.

Inval av nya medlemmar sker på vårt ordinarie fullmäktigemöte i maj eller på det extra fullmäktigemötet i november. Vid fullmäktigemötet får medlemmarna en kort presentation av er verksamhet och därefter sker en formell omröstning om ert medlemskap. Efter mötet kommer vi på kansliet kontakta och vägleda er för att ni ska få mesta möjliga medlemsnytta.

Har du några frågor om hur du ska fylla i din ansökan skicka ett mail till info@vvsfabrikanterna.se

Till medlemsansökan >>


Följ oss gärna

Följ gärna vårt arbete på Mynewsdesk, Linkedin och Facebook.


Mer information

Om VVS-Fabrikanterna >>

Medlemmar >>

Fullmäktige >>

Stadgar >>

Styrelsen >>

Medlemsavgifter >>

AA VVS 09 >>

VVS-Fabrikanternas Infotek >>


Kontakt

Det är vi som jobbar på kansliet. Hör gärna av dig till oss om du har några frågor angående medlemsskap i VVS-Fabrikanterna.

Jonny Hellman

Vd
Mail: jonny@vvsfabrikanterna.se
Telefon: 0702 37 92 92

Caroline Harrå-Regan

Branschutvecklare VA och Små Avlopp
Mail: caroline@vvsfabrikanterna.se
Telefon: 0702 70 71 80

Bengt Henricson

Branschutvecklare VVS
Mail: bengt@vvsfabrikanterna.se
Telefon: 0702 63 21 67

Lisa Olofsdotter Fast

Projektkoordinator
Mail: lisa@vvsfabrikanterna.se
Telefon: 0702 85 75 65


Välkommen att kontakta oss på VVS-Fabrikanterna!