Svensk Armaturindustri

SAI - den svenska armaturindustrins branschorganisation - nu en del av VVS-Fabrikanterna.

Våra medlemmar erbjuder produkter som tillfredsställer människors önskemål om moderna, högkvalitativa badrums, köks, fastighets - och industriarmaturer. De producerar även produkter som används för att minska vatten- och energianvändningen i hus och industrier. Armaturbranschen är en naturlig del av arbetet med ett energieffektivare samhälle.

Sverige har stolta traditioner inom armaturindustrin. Branschen är idag en toppmodern industri som tillverkar produkter med modern design som efterfrågas över hela världen.

 

 

 

Medlemmar:

 • Nordic Brass Gusum
 • FM Mattsson Mora Group
 • Oras
 • Villeroy & Boch Gustavsberg
 • ESBE
 • Trio Perfekta
 • LK Systems
 • Durgo
 • Mattsson Metal
 • IMI Hydronic Engineering
 • Uponor VVS
 • Ezze
 • Thermotech Scandinavia AB

Vad gör Svensk Armaturindustri?

Svensk Armaturindustri inkluderades i VVS-Fabrikanterna 2019, men nätverket startades redan 1961. Vi representerar branschen i bland annat standardiseringsfrågor, remisser och myndighetsärenden, men fokus anpassas efter branschens behov.

Svensk Armaturindustri är aktiva i SIS (Svenska Institutet för Standarder) och representerar Sverige i 

CEIR (The European association for the Taps and Valves Industry).

Den senaste tiden har arbetet riktat in sig på svenska och europeiska regler för armaturmaterial, tillsammans med energieffektiviseringsfrågor, där vi är med och utvecklar gemensamma tester och testmetoder.

Fokus just nu:

 • Energieffektiva lösningar
 • Vattenbesparande lösningar
 • Produkt- och materialutveckling
 • Utveckling av tester och testmetoder
 • Regelverk och lagstiftning
 • Standardisering
 • God affärsetik
 • Svenska och europeiska regler för armaturmaterial

Detta får du som medlem

Standardisering

Svensk Armaturindustri är aktiva i SIS standardiseringsgrupp TK 198 "Vatten - och Avloppssystem", särskilt arbetsgrupperna 164 "Vattenförsörjning" och 165 "Avloppsteknik". Vi är även aktiva i SIS/TK 519 ”Energimärkning av tappvattenarmatur”.

Arbetsgrupperna kommer överens om hur Sverige ska förhålla sig till internationella standarder, bland annat gällande tappvattenkranar, duschar etc.

CEIR

Svensk Armaturindustri är medlemmar i den europeiska branschorganisationen CEIR som består av den europeiska tillverkande armaturindustrin. CEIR arbetar för branschens gemensamma intressen med inriktning på forskning och frågor som rör teknik, material och lagstiftning.

CEIR ska bland annat delta i forskning, testning och andra aktiviteter som främjar industrins utveckling, samt verka för och lämna förslag till standardisering utifrån europeiska specifikationer i syfte att säkerställa bättre säkerhet och kvalitet.

CEIR har tre produkt kommittéer med tillhörande tekniska grupper:

 • PC 1 Sanitary Valves
 • PC 2 Building Valves
 • PC 3 Industrial Valves

Grupperna finns för att behandla industrispecifika problem där medlemmarna har gemensamma intressen kring ekonomi, teknik och forskning.

Stora förändringar i branschen

Just nu händer det mycket i armaturbranschen. Förändringarna är främst kopplade till en pågående harmonisering av regelverk och standarder inom EU. Förutsättningarna påverkas även av nationella och internationella miljökrafter, affärsmässigt förändrade villkor och en ökad internationell konkurrens.

Ett aktuellt ämne som berör hela branschen, vilket kräver bevakning, information och åtgärdsplaner, är exempelvis frågan om blyets vara eller icke vara i mässing. Svensk Armaturindustri bevakar och påverkar aktivt utvecklingen i denna viktiga fråga genom engagemanget i CEN/TC 164.

En möjlighet att påverka omvärlden

På föreningens vår- och höstmöten träffar du ledande personer inom branschen, gör relevanta studiebesök och lyssnar till intressanta föredrag.

Kansliet finns hos VVS-Fabrikanterna med tillgång deras nätverk av specialister, lobbyister och jurister.

Detta ingår också i medlemsskapet

 • Ta del av föreningens arbete i olika projekt, exempelvis gällande materialprovning.
 • Ta del av den europeiska branschorganisationen CEIR:s arbete.
 • Insyn och möjlighet att påverka alla övriga frågor föreningen beslutar sig att arbeta med. Till exempel att fånga, tolka och distribuera information om lagar och regler.
 • Frågor rörande gemensam inköpsförhandling vid mässor eller att arbeta för tydligare leverans- och inköpsvillkor med mera.

Kontakt

För ytterligare information om föreningen kontakta Bengt Henricson på VVS-Fabrikanterna, mail bengt@vvsfabrikanterna.se, tfn 0702 63 21 67.