Flooré AB

Flooré ABOrganisationsnummer: 556598-7814

Flooré AB är idag ledande leverantör av vattenburen golvvärme genom byggmaterialhandel i Sverige. Den största anledningen till detta är en god expertis och lång erfarenhet tillsammans med den naturliga drivkraften att göra golvvärme tillgängligt för alla. Drygt hälften av omsättningen går i dag på export till flera länder i Europa. Vårt mål är att erbjuda den bästa golvvärmelösningen avseende komfort, ekonomi och flexibilitet.Verksam inom:
Värme, Teknisk armatur, Styr- och reglerutrustning

Varumärken:
Flooré, Henco, Kanex, RBM, Salus, Wilo

Postadress:
Vildhussensväg 11
841 75 Torpshammar
E-postadress
info@floore.se
Telefon
0102216400