Kritikstorm mot Sunda Hus – otydliga villkor och brist på information

2024-05-03

Prisökningar på tusen procent. Fakturor för en tjänst som inte är beställd. Inga avtal och en prissättning utan transparens. Det är bara ett axplock av de klagomål som ett stort antal byggmaterialföretag riktar mot Sunda Hus.
Kritiken är skarp. Och Sunda Hus? De tiger.

Läs artikeln i Byggindustrin här >>


Kontakt

För mer information och frågor om innehållet kontakta Jonny Hellman på VVS-Fabrikanterna.

Mail: jonny@vvsfabrikanterna.se