Den Svenska byggmarknaden står stabilt trots Coronapandemin

2021-04-30

I Sverige växte husbyggnadsinvesteringsvolymen något under 2020, drivet av ökade offentliga investeringar och en ihållande efterfrågan på bostäder. Under innevarande år väntas bygginvesteringarna ligga kvar på 2020 års nivå. Jämfört med 2019 ökade byggloven för offentliga lokaler med mer än 20 procent, samtidigt som de minskade med ca 5 procent för privata lokaler.

Logga in för att läsa hela rapporten