Trio Perfekta AB

Trio Perfekta ABOrganisationsnummer: 556083-7915

Trio Perfekta utvecklar, producerar och marknadsför produkter för VVS-branschen. Verksamheten kännetecknas av ett stort kunnande, ett brett sortiment och en hög kvalité. Företaget etablerades 1938 och har huvudkontor i Ystad.

Verksam inom:
Vatten och avlopp, Sanitet

Tillbaka till medlemslistan
Postadress:
Box 54
280 70 Lönsboda
E-postadress
info@trio-perfekta.se
Telefon
047925500